Оферти за самолетни билети от София до Not found:
Еднопосочни самолетни билети от София до Not found
{{offer.depName}}
{{offer.depDate}}
{{offer.dstName}}
{{offer.price}} лв
Двупосочни самолетни билети от София до Not found
{{offer.depName}}
{{offer.depDate}}
{{offer.dstName}}
{{offer.retDate}}
{{offer.price}} лв

Политика за поверителност

I. Политика за защита на личните данни

1. От следния текст ("Политика за защита на личните данни", наричана по-долу „Политика за ЗЛД") ще научите, наред с другото, за какви цели и за колко време flights365.bg („по нататък:Администратор на данни) ще обработва Вашите лични данни.Ще разберете, какви категории лица могат да имат достъп до личните Ви данни и какви права можете да използвате във връзка с обработката на личните Ви данни.Изготвената Политика е тясно свързана с необходимостта от прилагане на новите изисквания за обработка на данни, произтичащи от разпоредбите на ЕС за защита на личните данни, т.е. Регламент 2016/679, наричан още GDPR (по нататък "Регламент).

2. Правилата за ЗЛД са част от Политиката за поверителност на flights365.bg

3. Политиката за ЗЛД се отнася до данните, събрани чрез уебсайта и Колцентъра.

4. Администраторът на Вашите лични данни, обработени за целите, изложени по-долу, е flights365.bg със седалище в гр. София, адрес: Ул.Шандор Петьофи 34, телефон: +359 2 9806698 - за повиквания от мобилни телефони и от чужбина, e-mail: support@flights365.bg

5. Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време.Съгласието може да бъде оттеглено в седалището на Администратора или чрез формуляра на http://www.flights365.bg/ (раздел:Контакт).Оттегляне на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието.При оттегляне на съгласие, Администраторът на данни ще направи оценка, дали все още има основания за обработката на личните данни.По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове (напр. чрез доказване на реализацията на правото за оттегляне на съгласие) и само до степента, необходима за тази цел.

6. Не забравяйте, че всеки път, когато личните данни ще бъдат обработвани въз основа на чл. 6 ал. 1, буква е) GDPR (виж по-горе), т.е. в случай на т.нар. разумен интерес на Aдминистратора на данни, можете да подадете възражение, по причини, свързани със специфична ситуация, по отношение на обработката на лични данни.След подаване на възражение Администраторът на данни няма да може повече да обработва лични данни, освен ако не докаже съществуването на валидни правни основания за обработка, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или основанията за установяване, разследване или защита от искове. Възражението може да бъде подадено в седалището на Администратора или чрез съответния формуляр на www.flights365.bg(раздел:Контакт).

7. Освен правото на отказ от съгласие и подаване на възражение, Вие имате право на достъп до данните, включително получаване на копие от данните, право на пренос на данни, право на поправяне и заличаване на данни, ограничаване на обработката им и правото на неподчинение на решение, което се основава единствено на автоматизираната обработка, включително профилиране, и предизвиква правни последици или по подобен начин значително влияе. Посочените права могат да бъдат реализирани по следния начин: в седалището на Администратора или чрез съответния формуляр на www.flights365.bg (раздел Контакт)..

8. Ние ще събираме лични данни директно от Вас (в процеса на транзакция и т.н.). Данните могат да бъдат получени от други източници единствено за целите на извършване на услугата.Става дума за информация от лица, които извършват поръчаната от Вас услуга (авиокомпании.).Обхватът на данните ще включва само информацията, необходима за потвърждаване на плащането на поръчката.

9. Предоставяне на лични данни винаги е доброволно, но е необходимо за реализация на гореспоменатите цели.

10. Личните данни, обработени с цел извършване на услугата в съответствие с Правилника, се разкриват на предоставящите услугата лица, която е избрана от Потребителя (включително на техните подизпълнители), например авиокомпании, хотели, застрахователи, платежни посредници, GDS (Global Distribution System) и др.Независимо от целта на обработката на данни, достъпът до Вашите лични данни може да бъде осъществен само от упълномощени служители и подизпълнители на Администратора на данни, с които е сключил подходящи договори за предоставяне на данни

11. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

1. Социални мрежи. Този уебсайт използва приставки към социалните мрежи на следните доставчици:

a. Facebook, Instagram (оператор: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
• Обикновено тези приставки събират данни от Потребителя и ги изпращат на сървъра на съответния доставчик. Щракването върху символа предизвиква включване на приставката и е равносилно на съгласие за изпращане на данни до въпросния доставчик.
• Включените приставки събират също така лични данни, като например IP адрес на Потребителя, и ги изпращат на сървъра на съответния доставчик, където тези данни се записват. Когато Потребителят посещава въпросния уебсайт, включената приставка конфигурира файл тип „бисквитка“ с уникален идентификатор. Това позволява на доставчика да генерира профили на потребителското поведение. Ако Потребителят е част от социалната мрежа на даден доставчик и по време на посещение в уебсайта се впише в нея, данните му и информацията относно посещението му в този уебсайт могат да бъдат свързани с профила му в съответната социална мрежа. Повече информация относно обхвата, спецификата и целта на обработката на данни, както и правата и възможностите за настройка, свързани със защитата, можете да намерите в Политиките на доставчиците на услуги, изброени по-горе.

2. Анализ на потребителското поведение в уебсайта

• Google Analytics Този уебсайт използва услугата Google Analytics, служеща за анализ на интернет страници и предлагана от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Това дава възможност за приписване на данни от различни устройства към идентификатора на Потребителя и позволява анализ на действията, които извършва този Потребител на наблюдаваните устройства. Google ще използва тази информация по възложение на оператора на уебсайта, за да оценява начина на използване на уебсайта от страна на Потребителя, така че да могат да се изготвят отчети за активността в уебсайта, както и да се извършват други услуги в полза на оператора, свързани с уебсайта и ползването на интернет. Също така обработката на данни за тези цели попада в законно обоснования интерес на оператора на уебсайта. Правно основание за използване на услугата Google Analytics: чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Повече информация относно условията и правилата за използване на тази услуга, както и относно защитата на данни, можете да намерите на страниците https://www.google.com/analytics/terms/ и https://policies.google.com/?hl=bg. Потребителят може да предотврати записването на „бисквитки“, като избере съответните настройки в своя браузър. В такъв случай обаче Потребителят няма да може да използва в пълна степен всички функции на уебсайта. Потребителят може също така да предотврати събирането и обработката от страна на Google на данни, генерирани от „бисквитки“, и данни, свързани с използването на уебсайта от Потребителя (в това число неговия IP адрес), като изтегли и инсталира добавка, достъпна на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. За да се настрои „бисквитка“, свързана с отказа, трябва да се кликне тук: Изключи услугата Google Analytics. При мобилни устройства посочените по-горе функции се осъществяват чрез Firebase съгласно принципите, определени в: https://firebase.google.com/support/privacy.
• Google Ads и проследяване на активността: За да предложи на Потребителите услуги, които са в най-голяма степен съобразени с техните очаквания, уебсайтът използва системата за показване на реклами Google Ads и прилага функцията за проследяване на потребителската активност, разработена от Google, с цел персонализиране на онлайн рекламите въз основа на интересите и местоположенията. Опцията за анонимизиране на IP адресите се контролира от мениджъра на маркери в Google посредством вътрешна настройка. Тази настройка е конфигурирана така, че изискваното от законодателството в областта на защитата на поверителността анонимизиране да обхваща IP адресите. Рекламите се показват въз основа на търсенията в уебсайтовете, принадлежащи към рекламната мрежа на Google. Потребителят може също да избере вида на Google рекламите, които му се показват, или да изключи Google рекламите, базиране на интереси, като използва страницата ads settings. Освен това той може да изключи „бисквитките“ на трети страни, като използва инструмента за отказ от получаване на бисквитки, предоставен от организацията Network Advertising Initiative. Ако Потребителят не желае да получава никакви персонализирани реклами, може да изключи опцията за показване на такива реклами, като използва страницата на Google Ad Settings. Повече информация относно начина, по който Google използва „бисквитки“, можете да намерите в политиката за поверителност на Google.

3. Обработване на плащания

• При плащане с карта данните се изпращат до:
• Stripe Inc, 185 Berry Street, Suite 550
• https://stripe.com/en-gb-us/privacy
• Посочените институции използват данните, за да извършат трансакциите, изпълнени на нашия сайт, като позволят насочване на транзакциите до една или няколко мрежи за обработване на плащания като например:
◦ Техническо приемане и обработване на информация относно статуса на трансакцията;
◦ Предоставяне на информация вкл. такава свързана с трансакции, такси за обслужване, сторнирани плащания, възстановяване на суми, възникнали спорове и др.
◦ Услуги за токенизация;
◦ Проверка на сигурността и контрол на риска;
◦ Техническа интеграция.
• Трансферът на данни, свързани с трансакции и карти, е необходим с оглед предоставянето на услугите, платени с карта.